Nazwa pełna

SUPER -PHARM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000753181

NIP

5213842837

REGON

381581504

Adres siedziby

Domaniewska 48, 02-672 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 października 2018 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego prezes zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki uprawnionych jest dwóch członków zarządu działającycyh łacznie, z zastrzeżeniem, że dla nabywania praw lub zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej 1. 000. 000,00 zł (milion złotych) konieczne jest współdziełanie członka zarządu i prokurenta.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  4,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  49

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
 • PROKURA SAMOISTNA

 • Od 28 maja 2019 r.

  PROKURA SAMOISTNA

Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

249,1 tys. zł

2020 r.

575,4 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2020