Nazwa pełna

ASI EDTECHHUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000746962

NIP

9462683096

REGON

381156273

Adres siedziby

Lipowa 4A, 20-027 Lublin, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

31 sierpnia 2018 r.

Zatrudnienie

Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawniony do reprezentowania spółki jest kompementariusz. Zarząd komplementariusza reprezentuje spółkę w następujący sposób: do składania oświadczeń w imieniu spółki jest uprawniony każdy z członków zarządu samodzielnie. Obecnie w skład zarządu komplementariusza wchodzi ireneusz grzegorz tomczak - prezes zarządu, dagmara strzębicka - wiceprezes zarządu

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 31 sierpnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  113.333,33 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  92.440,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  10.893,33 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 31 sierpnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  212.588,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  36.480,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  45.186,67 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  15 300,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  35.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  75.621,33 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Od 31 sierpnia 2018 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  2.292.400,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  733.240,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  875.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  307 400,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  171.760,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  3.160.012,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  572.832,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  433.834,67 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  726 465,33 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  25.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.396.880,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  446.666,67 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  5.000 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  60.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  65.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  215.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  101.666,67 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 18 czerwca 2021 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  1.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  50.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  750 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  720.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  520.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  240.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  240.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  120.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  120.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Od 11 stycznia 2024 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  1.200,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  120.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  120.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018