Poprzednio

ASI EPIC ALFA

Nazwa pełna

ASI ERC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000736259

NIP

8952190354

REGON

380524214

Adres siedziby

Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

14 czerwca 2018 r.

Czas, na jaki została utworzona organizacja

SPÓŁKA ULEGA ROZWIĄZANIU PO UPŁYWIE 6 M-CY OD DNIA SPEŁNIENIA TRZECH WARUNKÓW (§4 UMOWY SPÓŁKI)

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje komplementariusz.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA (ERC SP. Z O.O.)

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  400.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  1.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  199.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  200.000,00ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  5.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  7.600.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  4.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.600.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018