Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • 31.10.2020

    Od 11. 05. 2018 do 31. 12. 2018

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
  • Od 11. 05. 2018 do 31. 12. 2018