Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 4, obowiązujące od 7 maja 2019 r.

Nazwa pełna

TYGRYSIA MASKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000733149

NIP

9562335590

REGON

380303252

Data rejestracji

22 maja 2018 r.

Status płatnika VAT

Czynny

Adres siedziby

Pod Krzywą Wieżą 14, 87-100 Toruń, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Przedmiot pozostałej działalności
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego

 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

 • Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

 • Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
 • Od 7 maja 2019 r.

  Wartość udziałów

  5 tys. zł

  Liczba udziałów

  100

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018