Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 7, obowiązujące od 6 czerwca 2019 r.

Nazwa pełna

GMINNE TOWARZYSTWO STRZELECKIE JASTRZĄB

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000726502

NIP

7133097373

REGON

369923641

Data rejestracji

10 kwietnia 2018 r.

Adres siedziby

21A, Elizówka, 21-003 Ciecierzyn, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Działalność klubów sportowych

Przedmiot pozostałej działalności
  • Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

  • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

  • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • Działalność muzeów

  • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  • Działalność obiektów sportowych

  • Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

  • Pozostała działalność związana ze sportem

  • Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki

Sprawozdanie za okres 10 kwietnia 2018 r. — 31 grudnia 2018 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarząd kieruje działalnością stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz. Do reprezentowania stowarzyszenia uprawniony jest - prezes lub wiceprezes. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest - prezes lub wiceprezes, działający łącznie ze skarbnikiem lub innym czonkiem zarządu.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018