Nazwa pełna

FUNWISHER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS

0000720764

NIP

7010805200

REGON

369573017

Adres siedziby

Skrzetuskiego 25A, 02-726 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Data rejestracji

26 lutego 2018 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

63,2 tys. zł

Kapitał wpłacony

63,2 tys. zł

Status podatnika VAT
Organ reprezentacji Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania upoważniony jest komplementariusz, tibi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w warszawie

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

1,6 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018