Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

7,1 mln zł

2020 r.

810 zł

2017 r.

2,4 mln zł

2017
2020
2021
2,4 mln zł 810 zł 7,1 mln zł