Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 06.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 03.07.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 04.06.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 15.07.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  185400

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B1

  Liczba akcji w serii

  296500

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B2

  Liczba akcji w serii

  544100

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  146410

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  D

  Liczba akcji w serii

  481590

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  E

  Liczba akcji w serii

  600000

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE