Nazwa pełna

PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000712811

NIP

8943003192

REGON

021305772

Adres siedziby

Duńska 11, 54-427 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 stycznia 2018 r.

Kapitał zakładowy

225,4 tys. zł

Kapitał docelowy

96 tys. zł

Kapitał wpłacony

225,4 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

11,9 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Reprezentacja spółki odbywa się w następujący sposób: a) w przyapdku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie; B) w przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest prezes zarządu samodzielnie albo dwóch członków zarządu łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Spółka notowana na GPW

Skrót:

PUR

Liczba wyemitowanych akcji:

2,3 mln

Wartość rynkowa:

182,6 mln zł

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
  • Od 13 maja 2020 r.

    PROKURA ŁĄCZNA- DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO.

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

520,7 tys. zł

2019 r.

70,8 mln zł

2018 r.

35,3 mln zł

2017 r.

6,2 mln zł

2016 r.

30,4 tys. zł

2015 r.

147,6 tys. zł

2014 r.

836,1 tys. zł

2013 r.

810,8 tys. zł

2012 r.

419,5 tys. zł

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
419,5 tys. zł 810,8 tys. zł 836,1 tys. zł 147,6 tys. zł 30,4 tys. zł 6,2 mln zł 35,3 mln zł 70,8 mln zł 520,7 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

9

148,2 mln zł

110,5 mln zł

Inne dane

Adres e-mail

INFO@PUREBIOLOGICS.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017