Nazwa pełna

CAVATINA GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000689870

NIP

6793154639

REGON

368028105

Adres siedziby

Wielicka 20, 30-552 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 sierpnia 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

118,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli w jej imieniu upoważnieni są: a) prezes zarządu samodzielnie; B) każdy z wiceprezesów zarządu samodzielnie, c) każdy z członków zarządu łącznie z prezesem zarządu lub wiceprezesem zarządu.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,3 mln zł

2021 r.

9,3 mln zł

2020 r.

5,4 mln zł

2020
2021
2022
5,4 mln zł 9,3 mln zł 8,3 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

TAK

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2018