Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

8,3 mln zł

2021 r.

9,3 mln zł

2020 r.

5,4 mln zł

2020
2021
2022
5,4 mln zł 9,3 mln zł 8,3 mln zł