Poprzednio

FOOD4FUTURE

Nazwa pełna

FOOD4FUTURE TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000683687

NIP

5833252099

REGON

367605687

Adres siedziby

Tarasa Szewczenki 24, 51-351 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 czerwca 2017 r.

Wielkość organizacji

Mikro

Kapitał zakładowy

15,1 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego- członek zarządu samodzielnie, 2) w przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,9 tys. zł

  Liczba udziałów

  37

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

17,7 mln zł

2019 r.

38,4 tys. zł

2018 r.

5,2 tys. zł

2017 r.

4,5 mln zł

2017
2018
2019
2020
4,5 mln zł 5,2 tys. zł 38,4 tys. zł 17,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,1 mln zł

4,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017