Poprzednio

FOOD4FUTURE

Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

1

6,1 mln zł

4,5 mln zł