Nazwa pełna

UZDROWISKO LĄDEK - DŁUGOPOLE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000067163

NIP

8810002259

REGON

000288283

Adres siedziby

Wolności 4, 57-540 Lądek-Zdrój, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 stycznia 2002 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

34,5 mln zł

Kapitał wpłacony

34,5 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jeden członek zarządu.

Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Jedyny akcjonariusz
  • Całość akcji spółki

    TAK

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 31 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

6,9 tys. zł

2019 r.

1,7 tys. zł

2018 r.

3 tys. zł

2017 r.

120,3 tys. zł

2013 r.

3,9 mln zł

2012 r.

17,7 tys. zł

2011 r.

519,3 tys. zł

2010 r.

1 mln zł

2007 r.

1,7 tys. zł

2005 r.

59,3 tys. zł

2005
2007
2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
2021
59,3 tys. zł 1,7 tys. zł 1 mln zł 519,3 tys. zł 17,7 tys. zł 3,9 mln zł 120,3 tys. zł 3 tys. zł 1,7 tys. zł 6,9 tys. zł 3,3 mln zł
Inne dane

Adres e-mail

SEKRETARIAT@UZDROWISKO-LADEK.PL

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 2553 SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015