Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

6,4 tys. zł

2022 r.

300 tys. zł

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

6,9 tys. zł

2019 r.

1,7 tys. zł

2018 r.

3 tys. zł

2017 r.

120,3 tys. zł

2013 r.

3,9 mln zł

2012 r.

17,7 tys. zł

2011 r.

519,3 tys. zł

2010 r.

1 mln zł

2007 r.

1,7 tys. zł

2005 r.

59,3 tys. zł

2005
2007
2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
59,3 tys. zł 1,7 tys. zł 1 mln zł 519,3 tys. zł 17,7 tys. zł 3,9 mln zł 120,3 tys. zł 3 tys. zł 1,7 tys. zł 6,9 tys. zł 3,3 mln zł 300 tys. zł 6,4 tys. zł