Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

300 tys. zł

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

6,9 tys. zł

2019 r.

1,7 tys. zł

2018 r.

3 tys. zł

2017 r.

120,3 tys. zł

2013 r.

3,9 mln zł

2012 r.

17,7 tys. zł

2011 r.

519,3 tys. zł

2010 r.

1 mln zł

2007 r.

1,7 tys. zł

2005 r.

59,3 tys. zł

2005
2007
2010
2011
2012
2013
2017
2018
2019
2020
2021
2022
59,3 tys. zł 1,7 tys. zł 1 mln zł 519,3 tys. zł 17,7 tys. zł 3,9 mln zł 120,3 tys. zł 3 tys. zł 1,7 tys. zł 6,9 tys. zł 3,3 mln zł 300 tys. zł