Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

230,6 tys. zł

2021 r.

59,3 tys. zł

2020 r.

12,5 mln zł

2018 r.

12,7 mln zł

2018
2020
2021
2022
12,7 mln zł 12,5 mln zł 59,3 tys. zł 230,6 tys. zł