Nazwa pełna

WOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000667834

NIP

9452204579

REGON

366758012

Adres siedziby

Stoczniowców 1, 30-709 Kraków, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

9 marca 2017 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
 • CZŁONEK ZARZĄDU WOTEL SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - KOMPLEMENTARIUSZA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

  wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz

  Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Od 9 marca 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  490,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  560490ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  490,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  560000ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 9 marca 2017 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  490,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  490,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  490,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

 • Komandytariusz

  NIE

Prokurenci
Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

94,5 tys. zł

2022 r.

227,9 tys. zł

2021 r.

59,3 tys. zł

2020 r.

12,5 mln zł

2018 r.

12,7 mln zł

2018
2020
2021
2022
2023
12,7 mln zł 12,5 mln zł 59,3 tys. zł 227,9 tys. zł 94,5 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

31,8 mln zł

25 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017