Nazwa pełna

AISENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000667124

NIP

7792460027

REGON

366731059

Adres siedziby

Franciszka Lubeckiego 23A, 60-348 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

7 marca 2017 r.

Kapitał zakładowy

6,9 tys. zł

Zatrudnienie

Zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
  • Od

    01.11.2022

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Beneficjenci rzeczywiści
  • Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

5 tys. zł

2019 r.

188 tys. zł

2017 r.

2,2 mln zł

2017
2019
2020
2,2 mln zł 188 tys. zł 5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017