Poprzednio

GREEN COFFEE

Nazwa pełna

GREEN CAFFE NERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000066488

NIP

5262590815

REGON

017378082

Adres siedziby

Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

27 listopada 2001 r.

Kapitał zakładowy

1,9 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego - jedyny członek zarządu samodzielnie; W przypadku zarządu wieloosobowego - dwóch członków zarządu łącznie albo jeden członek zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Beneficjenci rzeczywiści
 • Obywatelstwo

  Rezydencja

Wspólnicy
 • Wartość udziałów

  1,8 mln zł

  Liczba udziałów

  3478

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

21,5 tys. zł

2022 r.

8,9 mln zł

2021 r.

7,5 mln zł

2020 r.

670,2 tys. zł

2012 r.

24,4 tys. zł

2011 r.

37,2 tys. zł

2011
2012
2020
2021
2022
2023
37,2 tys. zł 24,4 tys. zł 670,2 tys. zł 7,5 mln zł 8,9 mln zł 21,5 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.05.2015