Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,1 mln zł

2019 r.

4,8 mln zł

2018 r.

16,4 tys. zł

2017 r.

977,5 tys. zł

2017
2018
2019
2020
977,5 tys. zł 16,4 tys. zł 4,8 mln zł 10,1 mln zł