Nazwa pełna

SIM FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000664510

NIP

7010668039

REGON

366604421

Adres siedziby

Wenecka 12, 03-244 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 lutego 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

9,2 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jedoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub wiekszej liczby osób do składania oswiadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Prokurenci
  • Od 29 marca 2021 r.

    PROKURA ŁĄCZNA - UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU ZGODNIE Z § 14 UMOWY SPÓŁKI.

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

1,1 mln zł

2021 r.

10 mln zł

2020 r.

10,2 mln zł

2019 r.

4,8 mln zł

2018 r.

16,4 tys. zł

2017 r.

977,5 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
977,5 tys. zł 16,4 tys. zł 4,8 mln zł 10,2 mln zł 10 mln zł 1,1 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

1,5 mln zł

1,1 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017