Nazwa pełna

GENOMTEC SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000662554

NIP

8992809452

REGON

365935587

Adres siedziby

Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

10 lutego 2017 r.

Wielkość organizacji

Inna

Kapitał zakładowy

815,9 tys. zł

Kapitał docelowy

200 tys. zł

Kapitał wpłacony

815,9 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

66 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Spółkę reprezentuje każdy z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,7 mln zł

2019 r.

8,9 mln zł

2018 r.

396,4 tys. zł

2017 r.

306 tys. zł

2017
2018
2019
2020
306 tys. zł 396,4 tys. zł 8,9 mln zł 10,7 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

2

13,2 mln zł

9,3 mln zł

Inne dane

Adres www

WWW.GENOMTEC.COM

Adres e-mail

OFFICE@GENOMTEC.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

NIE

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017