Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

10,7 mln zł

2019 r.

8,9 mln zł

2018 r.

396,4 tys. zł

2017 r.

306 tys. zł

2017
2018
2019
2020
306 tys. zł 396,4 tys. zł 8,9 mln zł 10,7 mln zł