Wykreślenie

Data wykreślenia z rejestru przedsiębiorców

12 grudnia 2022 r.

Data uprawomocnienia wykreślenia

27 grudnia 2022 r.

Zobacz dane organizacji sprzed wykreślenia »