Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

150,7 tys. zł

2021 r.

53,9 tys. zł

2020 r.

10,4 mln zł

2019 r.

315,6 tys. zł

2018 r.

17,9 tys. zł

2017 r.

28,6 tys. zł

2016 r.

56,6 tys. zł

2007 r.

54,8 tys. zł

2006 r.

190 tys. zł

2006
2007
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
190 tys. zł 54,8 tys. zł 56,6 tys. zł 28,6 tys. zł 17,9 tys. zł 315,6 tys. zł 10,4 mln zł 53,9 tys. zł 150,7 tys. zł