Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

39,5 tys. zł

2020 r.

10,4 mln zł

2019 r.

315,6 tys. zł

2018 r.

17,9 tys. zł

2017 r.

28,6 tys. zł

2016 r.

56,6 tys. zł

2007 r.

54,8 tys. zł

2006 r.

190 tys. zł

2006
2007
2016
2017
2018
2019
2020
2021
190 tys. zł 54,8 tys. zł 56,6 tys. zł 28,6 tys. zł 17,9 tys. zł 315,6 tys. zł 10,4 mln zł 39,5 tys. zł