Nazwa pełna

HARD BEANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000658720

NIP

7543135618

REGON

366349489

Adres siedziby

Armii Krajowej 35, 45-071 Opole, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

16 stycznia 2017 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie za wyjątkiem czynności polegających na rozporządzeniu prawem lub zaciągnięciu zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 10. 000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych). Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej kwotę 10. 000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych) wymaga współdziałania dwóch członków zarządu łącznie, w tym prezesa zarządu.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 16 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  80 tys. zł

  Liczba udziałów

  320

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 16 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  40 tys. zł

  Liczba udziałów

  160

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 23 listopada 2017 r.

  Wartość udziałów

  20 tys. zł

  Liczba udziałów

  80

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2024 r.

5,4 tys. zł

2023 r.

821,2 tys. zł

2022 r.

46,5 tys. zł

2021 r.

361,4 tys. zł

2020 r.

465,1 tys. zł

2019 r.

1 mln zł

2018 r.

1,8 mln zł

2017 r.

668,6 tys. zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
668,6 tys. zł 1,8 mln zł 1 mln zł 465,1 tys. zł 361,4 tys. zł 46,5 tys. zł 821,2 tys. zł 5,4 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

5

6,5 mln zł

3,6 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017