Poprzednio

DAWTONA

Nazwa pełna

DAWTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000652355

NIP

1182135917

REGON

366238956

Adres siedziby

Bieniewicka 52, 05-870 Błonie, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 stycznia 2017 r.

Kapitał zakładowy

305 mln zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie, dotyczy to także członka zarządu pełniącego funkcję prezesa lub wiceprezesa. W przypadku zarządu jednoosobowego, jedyny członek zarządu reprezentuje spółkę samodzielnie.

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 stycznia 2017 r.

  Wartość udziałów

  76,2 mln zł

  Liczba udziałów

  76240

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

 • Od 7 marca 2017 r.

  Wartość udziałów

  76,2 mln zł

  Liczba udziałów

  76240

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 marca 2017 r.

  Wartość udziałów

  76,2 mln zł

  Liczba udziałów

  76240

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 7 marca 2017 r.

  Wartość udziałów

  76,2 mln zł

  Liczba udziałów

  76240

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,7 mln zł

2017 r.

86,8 tys. zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.05.2018