Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

85,3 tys. zł

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2018 r.

2,3 tys. zł

2017 r.

1,7 tys. zł

2017
2018
2020
2021
2022
1,7 tys. zł 2,3 tys. zł 3,7 mln zł 3,3 mln zł 85,3 tys. zł