Nazwa pełna

DRIMPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000647947

NIP

8133731178

REGON

365898188

Adres siedziby

Tadeusza Boya-Żeleńskiego 25A, 35-105 Rzeszów, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

21 listopada 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

3,8 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, spółkę reprezentuje na zewnątrz prezes zarządu samodzielnie lub dwóch członków zarządu łącznie lub członek zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy spółkę reprezentuje na zewnątrz prezes zarządu lub prokurent samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

85,3 tys. zł

2021 r.

3,3 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2018 r.

2,3 tys. zł

2017 r.

1,7 tys. zł

2017
2018
2020
2021
2022
1,7 tys. zł 2,3 tys. zł 3,7 mln zł 3,3 mln zł 85,3 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017