Nazwa pełna

PMTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000646624

NIP

8943088811

REGON

365846694

Adres siedziby

Strzegomska 42B, 53-611 Wrocław, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

14 listopada 2016 r.

Kapitał zakładowy

500 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Spółki Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do reprezentowania spółki i składania oświadczeń woli, w przypadku zarządu wieloosobowego, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 12 sierpnia 2020 r.

  Wartość udziałów

  500 tys. zł

  Liczba udziałów

  10000

  Posiada całość akcji spółki

  TAK

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

3,5 mln zł

2020 r.

19,6 tys. zł

Inne dane

Adres www

WWW.PMTH.EU

Adres e-mail

[email protected]

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2017