Sprawozdanie za rok 2021 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2019 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za okres 20 września 2016 r. — 31 grudnia 2017 r. zobacz »
Sprawozdanie za okres 20 września 2016 r. — 31 grudnia 2016 r. zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 09.06.2022

  Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • 14.07.2021

  Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • 05.07.2021

  Od 20. 09. 2016 do 31. 12. 2017

 • 12.10.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 12.07.2019

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 04.07.2018

  Od 20. 09. 2016 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 20. 09. 2016 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021

 • Od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020

 • Od 20. 09. 2016 do 31. 12. 2017

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 20. 09. 2016 do 31. 12. 2016

Wartość udziałów objętych za aport
 • 3 420 200,00 ZŁ

 • 17 239 350,00 ZŁ

 • 17 493 400,00 ZŁ

 • 16 965 250,00 ZŁ

 • 27 452 900,00 ZŁ

 • 14 779 100,00 ZŁ

 • 1 516 450,00 ZŁ

 • 7 277 250,00 ZŁ

 • 2 080 950,00 ZŁ

 • 16 455 743,00 ZŁ

 • 9 606 300,00 ZŁ

 • 25 750 350,00 ZŁ

 • 6 585 950,00 ZŁ

 • 33 176 950,00 ZŁ