Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

31,7 mln zł

2022 r.

9,3 mln zł

2021 r.

16,7 mln zł

2020 r.

195,4 tys. zł

2017 r.

657,5 tys. zł

2016 r.

7 mln zł

2015 r.

935,6 tys. zł

2015
2016
2017
2020
2021
2022
2023
935,6 tys. zł 7 mln zł 657,5 tys. zł 195,4 tys. zł 16,7 mln zł 9,3 mln zł 31,7 mln zł