Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,6 mln zł

2020 r.

190,4 tys. zł

2017 r.

657,5 tys. zł

2016 r.

7 mln zł

2015 r.

935,6 tys. zł

2015
2016
2017
2020
2021
935,6 tys. zł 7 mln zł 657,5 tys. zł 190,4 tys. zł 10,6 mln zł