Nazwa pełna

POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000637215

NIP

9571079577

REGON

361945318

Adres siedziby

Wały Piastowskie 1 / 1508, 80-855 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 września 2016 r.

Kapitał zakładowy

333,1 tys. zł

Kapitał wpłacony

333,1 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

60 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu, w tym prezesa zarządu, o ile zostanie powołany. Jednakże przy rozporządzeniu lub nabyciu prawa, a także zaciągnięciu zobowiązania o wartości czynności lub łącznej wartości szeregu czynności zawieranych w ramach jednej transakcji nie wyższej niż 50. 000,00 zł spółka może być reprezentowana przez każdego z członków zarządu samodzielnie.

Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PTG

Liczba wyemitowanych akcji:

3,3 mln

Wartość rynkowa:

201,4 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZAJĄCEGO FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM BĘDĄCYM AKCJONARIUSZEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    🇵🇱

    Rezydencja

    🇵🇱

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 13 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

10,6 mln zł

2020 r.

190,4 tys. zł

2017 r.

657,5 tys. zł

2016 r.

7 mln zł

2015 r.

935,6 tys. zł

2015
2016
2017
2020
2021
935,6 tys. zł 7 mln zł 657,5 tys. zł 190,4 tys. zł 10,6 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.POLTREG.TECH

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016