Nazwa pełna

POLTREG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000637215

NIP

9571079577

REGON

361945318

Adres siedziby

Botaniczna 20, 80-298 Gdańsk, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Data rejestracji

15 września 2016 r.

Kapitał zakładowy

466,3 tys. zł

Kapitał wpłacony

466,3 tys. zł

Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

82 tys. zł

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Jeżeli zarząd składa się z dwóch lub więcej członków, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie. Jednakże w sprawach majątkowych, których wartość przekracza 50. 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy) do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu.

Zobacz jeszcze 6 wpisów historycznych
Spółka notowana na GPW

Skrót:

PTG

Liczba wyemitowanych akcji:

4,7 mln

Wartość rynkowa:

257,4 mln zł

Beneficjenci rzeczywiści
  • CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 17 wpisów historycznych
Otrzymana pomoc publiczna

2023 r.

31,7 mln zł

2022 r.

9,3 mln zł

2021 r.

16,7 mln zł

2020 r.

195,4 tys. zł

2017 r.

657,5 tys. zł

2016 r.

7 mln zł

2015 r.

935,6 tys. zł

2015
2016
2017
2020
2021
2022
2023
935,6 tys. zł 7 mln zł 657,5 tys. zł 195,4 tys. zł 16,7 mln zł 9,3 mln zł 31,7 mln zł
Inne dane

Adres www

WWW.POLTREG.COM

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?

TAK

Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?

NIE

Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016