Poprzednio

WONDER STUDIO

Nazwa pełna

WONDER FILMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000627576

NIP

9512416292

REGON

364942102

Adres siedziby

Husarii 60A, 02-951 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

8 lipca 2016 r.

Wielkość organizacji

Mała

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń woli w imieniu spółki upoważniony jest każdy z członków zarządu samodzielnie

Zobacz jeszcze 2 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 26 kwietnia 2019 r.

  Wartość udziałów

  3 tys. zł

  Liczba udziałów

  60

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2021 r.

  Wartość udziałów

  1 tys. zł

  Liczba udziałów

  20

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 28 września 2021 r.

  Wartość udziałów

  500 zł

  Liczba udziałów

  10

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

1,8 mln zł

2020 r.

3,7 mln zł

2019 r.

2,1 mln zł

2019
2020
2021
2,1 mln zł 3,7 mln zł 1,8 mln zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016