Nazwa pełna

STAWIANY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000620994

NIP

6312663067

REGON

364599265

Adres siedziby

Okrężna 16, 44-100 Gliwice, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

2 czerwca 2016 r.

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Zatrudnienie

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie lub jednego członka zarządu łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów.

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016