Nazwa pełna

ZPOW AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000615330

NIP

1132764189

REGON

141793451

Adres siedziby

Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

29 kwietnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz reprezentuje spółkę, składa w jej imieniu wszelkie oświadczenia woli oraz zaciąga zobowiązania. W imieniu komplementariusza, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działa zarząd oraz prokurenci tej spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji obowiązującym w tej spółce. Spółkę komandytową mogą reprezentować również prokurenci powołani w spółce komandytowej. Poza sposobami reprezentacji spółki, określonymi powyżej, spółkę może reprezentować prokurent spółki łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 30 stycznia 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM

  • Od 16 lutego 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM

  • Od 18 października 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

309,3 tys. zł

2020 r.

388,2 tys. zł

2019 r.

24 mln zł

2018 r.

16,6 mln zł

2017 r.

2 mln zł

2017
2018
2019
2020
2021
2 mln zł 16,6 mln zł 24 mln zł 388,2 tys. zł 309,3 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

147,3 mln zł

27,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016