Nazwa pełna

ZPOW AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000615330

NIP

1132764189

REGON

141793451

Adres siedziby

Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

29 kwietnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Inna

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz reprezentuje spółkę, składa w jej imieniu wszelkie oświadczenia woli oraz zaciąga zobowiązania. W imieniu komplementariusza, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działa zarząd oraz prokurenci tej spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji obowiązującym w tej spółce. Spółkę komandytową mogą reprezentować również prokurenci powołani w spółce komandytowej. Poza sposobami reprezentacji spółki, określonymi powyżej, spółkę może reprezentować prokurent spółki łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Beneficjenci rzeczywiści
 • OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE

  Obywatelstwo

  🇵🇱

  Rezydencja

  🇵🇱

Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  300 000,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)

  Wartość wkładu umówionego

  345 623 149,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: TRZYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  345 623 149,00 ZŁOTYCH (SŁOWNIE: TRZYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ MILIONÓW SZEŚĆSET DWADZIEŚCIA TRZY TYSIĄCE STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH)

  Wkład niepieniężny

  NIE

Zobacz jeszcze 4 wpisy historyczne
Prokurenci
 • Od 30 stycznia 2017 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM

 • Od 16 lutego 2018 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM

 • Od 18 października 2019 r.

  PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Otrzymana pomoc publiczna

2020 r.

388,2 tys. zł

2019 r.

24,1 mln zł

2018 r.

16,6 mln zł

2017 r.

2 mln zł

2017
2018
2019
2020
2 mln zł 16,6 mln zł 24,1 mln zł 388,2 tys. zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

147,3 mln zł

27,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016