Nazwa pełna

ZPOW AGROS NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000615330

NIP

1132764189

REGON

141793451

Adres siedziby

Gen. Władysława Sikorskiego 5, 99-400 Łowicz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

29 kwietnia 2016 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Komplementariusz reprezentuje spółkę, składa w jej imieniu wszelkie oświadczenia woli oraz zaciąga zobowiązania. W imieniu komplementariusza, będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działa zarząd oraz prokurenci tej spółki zgodnie ze sposobem reprezentacji obowiązującym w tej spółce. Spółkę komandytową mogą reprezentować również prokurenci powołani w spółce komandytowej. Poza sposobami reprezentacji spółki, określonymi powyżej, spółkę może reprezentować prokurent spółki łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem komplementariusza będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
Zobacz jeszcze 5 wpisów historycznych
Prokurenci
  • Od 30 stycznia 2017 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM

  • Od 16 lutego 2018 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA Z UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM

  • Od 18 października 2019 r.

    PROKURA ŁĄCZNA DWUOSOBOWA TAKŻE Z KOMPLEMENTARIUSZEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

4,3 mln zł

2021 r.

309,3 tys. zł

2020 r.

388,2 tys. zł

2019 r.

24 mln zł

2018 r.

16,6 mln zł

2017 r.

2 mln zł

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2 mln zł 16,6 mln zł 24 mln zł 388,2 tys. zł 309,3 tys. zł 4,3 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

147,3 mln zł

27,5 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016