Dane aktualne

Nazwa pełna

WARMIA ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

5 kwietnia 2016 r.

KRS

0000611459

NIP

5213728751

REGON

364135488

Kapitał zakładowy

5 tys. zł

Adres siedziby

Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
  • Kupno I sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Przedmiot pozostałej działalności
  • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

  • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

  • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

  • Uprawa zbóż, roślin strączkowych I roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

  • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

  • Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

  • Uprawy rolne połączone z chowem I hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

Wspólnicy
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016

Ta organizacja ma jeszcze 2 powiązania historyczne.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »