Nazwa pełna

STAR WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000606006

NIP

7831738580

REGON

363890811

Adres siedziby

Niezłomnych 1, 61-894 Poznań, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

4 marca 2016 r.

Kapitał zakładowy

200 tys. zł

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.

Sprawozdanie za rok 2023

Rachunek zysków i strat

Przychody

Koszty

Zysk

Podatek dochodowy

Więcej danych »

Bilans

Aktywa

Pasywa

Więcej danych »

Dokumenty

Zobacz wszystkie sprawozdania

Wspólnicy
 • Od 4 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  102 tys. zł

  Liczba udziałów

  510

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  60 tys. zł

  Liczba udziałów

  300

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 4 marca 2016 r.

  Wartość udziałów

  38 tys. zł

  Liczba udziałów

  190

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016