Nazwa pełna

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WSPÓLNY DOM"

KRS

0000596023

NIP

1132901060

REGON

363502750

Adres siedziby

Serocka 3 / 25, 04-333 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁDZIELNIA

Data rejestracji

12 stycznia 2016 r.

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik. W przypadku zarządu jednoosobowego - prezes zarządu samodzielnie lub dwaj pełnomocnicy.

Beneficjenci rzeczywiści
Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016