Sprawozdanie za rok 2018 zobacz »
Sprawozdanie za rok 2017 zobacz »
Wzmianki o złożonych dokumentach
 • 01.06.2020

  Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • 01.06.2020

  Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • 21.09.2018

  Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • 20.09.2017

  Od 26. 11. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 26. 11. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 26. 11. 2015 do 31. 12. 2016

 • Od 01. 01. 2019 do 31. 12. 2019

 • Od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2018

 • Od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017

 • Od 26. 11. 2015 do 31. 12. 2016

Emisje akcji
 • Nazwa serii

  A

  Liczba akcji w serii

  100

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  B

  Liczba akcji w serii

  11

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

 • Nazwa serii

  C

  Liczba akcji w serii

  22

  Uprzywilejowanie

  AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE