Wzmianki o złożonych dokumentach
Wzmianki o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • 08.07.2019

  Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • 31.07.2018

  Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

 • 02.11.2017

  Od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2017

 • 18.05.2016

  Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • 27.05.2015

  Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • 16.04.2014

  Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 10.04.2013

  01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 05.04.2012

  01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 23.03.2011

  01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 06.04.2010

  01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • 09.04.2009

  Od 01. 01. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r.

 • 14.04.2008

  01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • 13.04.2007

  Od 01. 01. 2006 r. Do 31. 12. 2006 r.

 • 22.06.2006

  Od 01. 01. 2005 r. Do 31. 12. 2005 r.

Wzmianki o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego
 • Od 01. 04. 2018 do 31. 03. 2019

 • Od 01. 04. 2017 do 31. 03. 2018

 • Od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2017

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013

 • 01. 01. 2012 - 31. 12. 2012

 • 01. 01. 2011 - 31. 12. 2011

 • 01. 01. 2010 - 31. 12. 2010

 • 01. 01. 2009 - 31. 12. 2009

 • Od 01. 01. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r.

 • 01. 01. 2007 r. - 31. 12. 2007 r.

 • Od 01. 01. 2006 r. Do 31. 12. 2006 r.

 • Od 01. 01. 2005 r. Do 31. 12. 2005 r.

Wzmianki o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu
 • Od 01. 01. 2016 do 31. 03. 2017

 • Od 01. 01. 2015 do 31. 12. 2015

 • Od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014

 • Merytoryczne sprawozdanie z działalności opp za okres od 01. 01. 2008 r. Do 31. 12. 2008 r.

 • 20. 02. 2007 r. - 31. 12. 2007 r. - merytoryczne sprawozdanie z działalności opp

 • Sprawozdanie merytoryczne z działalności za okres od 01. 01. 2006 r. Do 31. 12. 2006 r.; 13. 04. 2007 r.