Dane aktualne

Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

Data rejestracji

9 listopada 2001 r.

KRS

0000059074

NIP

6761113643

REGON

351032608

Adres siedziby

28 Lipca 1943 17A, 30-233 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Działalność wydawnicza

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Działalność ogrodów botanicznych I zoologicznych oraz obszarów I obiektów ochrony przyrody

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność bibliotek I archiwów

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Działalność ogrodów botanicznych I zoologicznych oraz obszarów I obiektów ochrony przyrody

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie

Inne dane

Adres WWW

WWW.VILLA.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1191 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001

Ta organizacja ma jeszcze 17 powiązań historycznych.

Aktywuj Rejestrio Premium aby je zobaczyć.

Dowiedz się więcej »