Nazwa pełna

STOWARZYSZENIE WILLA DECJUSZA

Forma prawna

STOWARZYSZENIE

KRS

0000059074

NIP

6761113643

REGON

351032608

Data rejestracji

9 listopada 2001 r.

Data ostatniej zmiany

8 lipca 2019 r.

Adres siedziby

28 Lipca 1943 17A, 30-233 Kraków, Polska

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Działalność obiektów kulturalnych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Wynajem I zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

 • Hotele I podobne obiekty zakwaterowania

 • Działalność wydawnicza

 • Reklama, badanie rynku I opinii publicznej

 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa I techniczna

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

Przedmiot odpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Działalność ogrodów botanicznych I zoologicznych oraz obszarów I obiektów ochrony przyrody

 • Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • Działalność wspomagająca edukację

Przedmiot nieodpłatnej działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
 • Wydawanie książek I periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

 • Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych I technicznych

 • Badania naukowe I prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych I humanistycznych

 • Działalność związana z organizacją targów, wystaw I kongresów

 • Pozaszkolne formy edukacji

 • Działalność wspomagająca edukację

 • Działalność obiektów kulturalnych

 • Działalność bibliotek I archiwów

 • Działalność historycznych miejsc I budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

 • Działalność ogrodów botanicznych I zoologicznych oraz obszarów I obiektów ochrony przyrody

 • Pozostała działalność rozrywkowa I rekreacyjna

Sprawozdanie za okres 1 kwietnia 2018 r. — 31 marca 2019 r.
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu łącznie

Zobacz jeszcze 10 wpisów historycznych
Komisja Rewizyjna Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 7 wpisów historycznych
Inne dane

Adres WWW

WWW.VILLA.ORG.PL

Organizacja pożytku publicznego

TAK

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR STOWARZYSZEŃ 1191 SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2001