Nazwa pełna

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH POLSKI ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

KRS

0000587260

NIP

5252636645

REGON

363035336

Adres siedziby

Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, Polska

Forma prawna

TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH

Data rejestracji

20 listopada 2015 r.

Kapitał zakładowy

324,9 mln zł

Kapitał zapasowy

0 zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Dwaj członkowie zarządu działający łącznie lub jeden członek zarządu łącznie z prokurentem

Zobacz jeszcze 3 wpisy historyczne
Towarzystwo ubezpieczeniowe

Zasięg terytorialny

TOWARZYSTWO MOŻE PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ LUB POZA JEJ GRANICAMI.

Dział ubezpieczeń objęty działalnością

DZIAŁ II - - POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ MAJĄTKOWE

Rada Nadzorcza Organ nadzoru
Zobacz jeszcze 12 wpisów historycznych
Prokurenci
Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2016