Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

37,1 mln zł

21,3 mln zł

2007 - 2013

1

123,9 tys. zł

55,8 tys. zł

Łącznie

5

37,2 mln zł

21,4 mln zł