Nazwa pełna

ML SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000582659

NIP

5783118860

REGON

363046127

Adres siedziby

Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

20 listopada 2015 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

2,1 mln zł

Status podatnika VAT
Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

W przypadku gdy zarząd jest jednoosobowy spółkę reprezentuje prezes zarządu samodzielnie. W przypadku gdy zarząd jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Prokurent może reprezentować spółkę samodzielnie.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Od 2 czerwca 2016 r.

  Wartość udziałów

  2 mln zł

  Liczba udziałów

  198

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Zobacz jeszcze 1 wpis historyczny
Prokurenci
Otrzymana pomoc publiczna

2021 r.

14,8 mln zł

2020 r.

11,3 mln zł

2019 r.

6 mln zł

2018 r.

203,8 tys. zł

2017 r.

960 zł

2016 r.

6 mln zł

2013 r.

49,8 tys. zł

2013
2016
2017
2018
2019
2020
2021
49,8 tys. zł 6 mln zł 960 zł 203,8 tys. zł 6 mln zł 11,3 mln zł 14,8 mln zł
Dofinansowanie ze środków UE

Perspektywa

Liczba projektów

Wartość projektów

Dofinansowanie UE

2014 - 2020

4

37,1 mln zł

21,3 mln zł

2007 - 2013

1

123,9 tys. zł

55,8 tys. zł

Łącznie

5

37,2 mln zł

21,4 mln zł

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015