Poprzednio

CENTRUM ROZLICZENIOWE METRON

Nazwa pełna

CENTRUM ROZLICZENIOWE METRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS

0000057651

NIP

6771013363

REGON

350795965

Adres siedziby

Adama Mickiewicza 37 / 58, 01-625 Warszawa, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data rejestracji

30 października 2001 r.

Wielkość organizacji

Duża / średnia

Kapitał zakładowy

600 tys. zł

Rozwiązanie

Okoliczności

Rozwiązanie

05. 07. 2013 r. Uchwała nr 1/2013 nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie postawienia w stan likwidacji spółki centrum rozliczeniowe metron spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona w formie aktu notarialnego z dnia 5 lipca 2013 r. Przez notariusza krzysztofa płotkowskiego, kancelaria notarialna w toruniu przy ul. Chełmińskiej 16/2, 87-100 toruń, nr rep. A 556/2013

Status podatnika VAT
Beneficjenci rzeczywiści
  • PROKURENT SAMOISTNY "CAPITAL INVESTMENT -SYSTEMY OPOMIAROWANIA "SP. Z O.O. BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM WIĘKSZOŚCIOWYM

    Obywatelstwo

    Rezydencja

Wspólnicy
  • 6000 udziałów po 100,00 pln każdy, o łącznej wysokości 600.000,00 pln

    Posiada całość akcji spółki

    TAK

Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dane o wcześniejszej rejestracji

RHB 5950 SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY-REJESTROWY

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2000