Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

139,7 tys. zł

2021 r.

5,9 mln zł

2020 r.

703,4 tys. zł

2019 r.

77,5 tys. zł

2018 r.

40 tys. zł

2017 r.

70,7 tys. zł

2016 r.

69,6 tys. zł

2015 r.

6,8 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,8 tys. zł 69,6 tys. zł 70,7 tys. zł 40 tys. zł 77,5 tys. zł 703,4 tys. zł 5,9 mln zł 139,7 tys. zł