Nazwa pełna

TRANS-SAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS

0000571172

NIP

6871960404

REGON

362230751

Adres siedziby

Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz, Polska

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Data rejestracji

13 sierpnia 2015 r.

Zatrudnienie

Status podatnika VAT
Wspólnicy Reprezentujący Spółkę Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Uprawnionym do reprezentacji spółki jest każdy z komplementariuszy działający samodzilenie. Spółka będąca komplementariuszem działa przez swoje właściwe organy uprawnione do jej reprezentacji oraz inne osoby właściwie umocowane do jej reprezentacji, zgodnie z zasadami przewidzianymi w przepisach prawa oraz umowie spółki będącej komplementariuszem.

Beneficjenci rzeczywiści
Wspólnicy
 • Komandytariusz

  NIE

 • Od 13 sierpnia 2015 r.

  Komandytariusz

  TAK

  Wysokość sumy komandytowej

  2.000,00 ZŁ

  Wartość wkładu umówionego

  3.002.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Wartość wkładu wniesionego

  2 000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  NIE

  Wartość wkładu wniesionego

  3.000.000,00 ZŁ

  Wkład niepieniężny

  TAK

  Związek małżeński

  TAK

 • Od 13 sierpnia 2015 r.

  Komandytariusz

  NIE

  Związek małżeński

  TAK

  Małżeńska umowa majątkowa

  TAK

  Rozdzielność majątkowa

  TAK

Otrzymana pomoc publiczna

2022 r.

139,7 tys. zł

2021 r.

5,9 mln zł

2020 r.

703,4 tys. zł

2019 r.

77,5 tys. zł

2018 r.

40 tys. zł

2017 r.

70,7 tys. zł

2016 r.

69,6 tys. zł

2015 r.

6,8 tys. zł

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
6,8 tys. zł 69,6 tys. zł 70,7 tys. zł 40 tys. zł 77,5 tys. zł 703,4 tys. zł 5,9 mln zł 139,7 tys. zł
Inne dane

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015