Dane aktualne, po dokonaniu wpisu nr 10, obowiązujące od 6 kwietnia 2019 r.

Nazwa pełna

POLFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000569314

NIP

6572918966

REGON

362134734

Data rejestracji

30 lipca 2015 r.

Adres siedziby

Foliowa 8, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

 • Drukowanie gazet

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego jak i wieloosobowego do działania w imieniu i na rzecz spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu lub prokurent.

Wspólnicy
 • Od 30 lipca 2015 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 lipca 2015 r.

  Wartość udziałów

  25 tys. zł

  Liczba udziałów

  250

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015