Nazwa pełna

POLFOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000569314

NIP

6572918966

REGON

362134734

Data rejestracji

30 lipca 2015 r.

Data ostatniej zmiany

6 kwietnia 2019 r.

Adres siedziby

Foliowa 8, Masłów Pierwszy, 26-001 Masłów, Polska

Finanse

Kapitał zakładowy

50 tys. zł

Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy
 • Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych

Przedmiot pozostałej działalności
 • Produkcja papieru falistego I tektury falistej oraz opakowań z papieru I tektury

 • Produkcja pozostałych wyrobów z papieru I tektury

 • Drukowanie gazet

 • Pozostałe drukowanie

 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

 • Produkcja płyt, arkuszy, rur I kształtowników z tworzyw sztucznych

 • Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

 • Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

 • Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych I oprogramowania

Zarząd Organ reprezentacji

Sposób reprezentacji

Zarówno w przypadku zarządu jednoosobowego jak I wieloosobowego do działania w imieniu I na rzecz spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu lub prokurent.

Wspólnicy
 • Od 30 lipca 2015 r.

  250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

 • Od 30 lipca 2015 r.

  250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ

  Posiada całość akcji spółki

  NIE

Prokurenci
Inne dane

Organizacja pożytku publicznego

NIE

Czas, na jaki została utworzona organizacja

NIEOZNACZONY

Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

Wspólnik może mieć

WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2015